Івано-Франківська районна військова адміністрація
Івано-Франківська область
Логотип Diia Державний Герб України
gov.ua Державні сайти України
  Пошук

НА ДОПОМОГУ СЛУЖБАМ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Дата: 18.10.2022 11:38
Кількість переглядів: 236

ВЕДЕННЯ БАНКУ ДАНИХ ПРО ДІТЕЙ-СИРІТ, ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ, ДІТЕЙ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ...

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ: стаття 13 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», пункти 15 і 16 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 (зі змінами), Порядок забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітей, які постраждали від жорстокого поводження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року № 585, наказ Міністерства соціальної політики України від 28 грудня 2015 року № 1256 «Про ведення банку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім'ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів» (із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства соціальної політики України від 28 березня 2018 року № 432, від 19 серпня 2022 року № 222 (враховуючи зміни, внесені наказом Міністерства соціальної політики України від 12 вересня 2022 року № 246), наказ Міністерства соціальної політики України від 01 липня 2016 року № 717 « Про затвердження Порядку обробки персональних даних у базі персональних даних і в Єдиній інформаційно-аналітичній системі «Діти».

ЄДИНА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА «ДІТИ» - єдина організаційно-технічна, інформаційно-аналітична система, призначена для накопичення, зберігання, обліку, пошуку та використання даних про дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, дітей, які можуть бути усиновлені, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, які тимчасово переміщені (евакуйовані) на території України, де не ведуться воєнні (бойові) дії, або за межі України, кандидатів в усиновлювачі, потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, та усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, патронатних вихователів та Заклади, у Єдиному банку даних.

ВНЕСЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ДО ЄДИНОГО БАНКУ ДАНИХ

Відомості до Єдиного банку даних вносять КОРИСТУВАЧІ, які отримали право на здійснення таких дій, відповідно до заявки на реєстрацію користувача Єдиного банку даних і надання прав доступу до інформаційних ресурсів Єдиного банку даних.

Інформація до Єдиного банку даних вноситься виключно державною мовою.

ВАЖЛИВО: у разі припинення функціонування Єдиного банку даних на регіональному або місцевому рівні протягом наступного робочого дня направляється повідомлення від користувача регіонального або місцевого рівня щодо тимчасового припинення внесення інформації до Єдиного банку даних (далі - Повідомлення) за підписом керівника відповідно до пункту 34 Порядку із зазначенням дати, часу та причин припинення внесення інформації. Повідомлення надсилається із зазначенням вихідного номера та дати реєстрації. Повідомлення не складається на місцевому та регіональному рівні у разі зупинки роботи центрального сервера.

У разі припинення функціонування Єдиного банку даних на місцевому рівні строком більше як на 10 робочих днів, службою у справах дітей відповідного регіонального рівня забезпечується або надання доступу до інформаційних ресурсів Єдиного банку даних за допомогою особистого ключа користувача місцевого рівня у приміщенні служби у справах дітей або регіональною службою у справах дітей забезпечується обробка даних (створення та модифікація) за службу у справах дітей відповідного нижчого рівня.

У Єдиному банку даних ВІДОМОСТІ про дітей зберігаються в електронній обліково-статистичній картці дитини, що складається за встановленою формою.

ОБЛІКОВО-СТАТИСТИЧНА КАРТКА ДИТИНИ складається на:

- дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;

- дітей, які можуть бути усиновлені;

- дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі на дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів;

- дітей, які тимчасово переміщені (евакуйовані) на території України, де не ведуться бойові дії, або за межі України;

- дітей, які залишились без батьківського піклування;

- діти, які не досягли 18-річного віку, не належать до категорії дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у тому числі діти з інвалідністю, зараховані до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування на цілодобове перебування.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБЛІК ДІТЕЙ, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування:

1) перед складанням нової обліково-статистичної картки дитини користувач перевіряє наявність обліково-статистичної картки такої дитини у Єдиному банку даних;

2) відомості про дитину вносяться до Єдиного банку даних користувачами служб у справах дітей місцевого рівня НА ПІДСТАВІ НАКАЗУ відповідної служби у справах дітей про взяття на первинний облік дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (далі - первинний облік), в день видання наказу та інших документів, що знаходяться в її особовій справі;

3) інформація про місця тимчасового переміщення (евакуації) дитини, зміну статусу, життєвих обставин, форму влаштування, стан здоров'я вноситься обліково-статистичної картки дитини користувачем Єдиного банку даних за місцем її первинного обліку ПРОТЯГОМ наступного робочого дня з дня отримання такої інформації;

4) з обліково-статистичної картки дитини виготовляється ПАПЕРОВИЙ ДУБЛІКАТ із зазначенням дати його виготовлення, що підписується користувачем місцевого рівня, засвідчується підписом керівника, скріпленим печаткою служби у справах дітей, і зберігається в особовій справі дитини;

5) якщо Єдиний банк даних не функціонує, дублікат обліково-статистичної картки дитини складається після відновлення його функціонування відповідно пункту 9 Порядку;

6) за потребою з обліково-статистичної картки дитини формується ВИТЯГ для підтвердження статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, за формою згідно з додатком 4;

7) витяг з обліково-статистичної картки дитини формується за місцем первинного обліку на місцевому рівні або за місцем регіонального обліку дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, або відповідно пункту 9 Порядку, а також Нацсоцслужбою на підставі письмового звернення дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, яка досягла 14-річного віку або її законного представника, а також особи з числа дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, за умови пред'явлення документів, що посвідчують особу, та документа про законне представництво щодо дитини, або за зверненням служби у справах дітей.

У разі коли місцем первинного обліку є район проведення воєнних (бойових) дій, тимчасовій окупації, оточення (блокування) і дитина була переміщена до іншої адміністративно-територіальної одиниці, ВИТЯГ формується за місцем звернення дитини / законного представника.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБЛІК ДІТЕЙ, які перебувають у складних життєвих обставинах:

1) відомості про дитину, яка перебуває у складних життєвих обставинах, вносяться до Єдиного банку даних користувачами місцевого рівня НА ПІДСТАВІ НАКАЗУ служби у справах дітей про взяття дитини на облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у день видання такого наказу;

2) інформація про переміщення дитини, зміну її статусу, форми влаштування, життєві обставини, стан здоров'я вноситься до обліково-статистичної картки дитини користувачем місцевого рівня за місцем обліку дитини ПРОТЯГОМ наступного робочого дня з дня отримання такої інформації;

3) з обліково-статистичної картки дитини виготовляється ПАПЕРОВИЙ ДУБЛІКАТ із зазначенням дати його виготовлення, що підписується користувачем місцевого рівня, засвідчується підписом керівника, скріпленим печаткою служби у справах дітей, і зберігається в особовій справі дитини;

4) якщо Єдиний банк даних не функціонує, обліково-статистична картка дитини складається після відновлення його функціонування відповідно пункту 9 Порядку;

5) відомості щодо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, переміщених (евакуйованих) з районів проведення воєнних (бойових) дій, тимчасової окупації, оточення (блокування), після припинення або скасування воєнного стану (далі - внутрішньо переміщена дитина), а також дітей, яким надано статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та конфліктів, як таких, що перебувають у складних життєвих обставинах, вносяться до Єдиного банку даних відповідно до підстав зазначених у Порядку забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітей, які постраждали від жорстокого поводження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року № 585 (далі - Порядок 585), та Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2017 року № 268;

6) користувач місцевого рівня перед внесенням до Єдиного банку даних інформації про внутрішньо переміщену дитину може звернутися до Нацсоцслужби для отримання додаткової інформації про таких дітей, розміщеної в Єдиному банку даних;

7) користувач місцевого рівня за місцем виявлення внутрішньо переміщеної дитини, за місцем надання дитині статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та конфліктів, в її обліково-статистичну картку дитини вносить таку інформацію: дата, номер і назва наказу про взяття на облік дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, найменування органу, який видав наказ, дата взяття на облік, інформацію щодо отримання статусу дитини, постраждалої внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів (у разі наявності) та місце влаштування (перебування) дитини (сім'я, сімейна форма виховання / Заклад);

- внесення інформації щодо зняття з обліку внутрішньо переміщеної дитини як такої, що перебуває у складних життєвих обставинах у конкретній службі у справах дітей (у зв'язку зі зміною місця проживання), в Єдиному банку даних проводиться на загальних підставах відповідно до Порядку 585.

Внесення інформації щодо зняття з обліку дитини, якій надано статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та конфліктів як такої, що перебуває у складних життєвих обставинах у службі у справах дітей (у зв'язку зі зміною місця проживання або повноліттям) в Єдиному банку даних проводиться на загальних підставах відповідно до Порядку 585;

9) повідомлення про зміну місцеперебування внутрішньо переміщеної дитини, її статусу, форми влаштування, життєвих обставин, стану здоров'я направляється користувачем місцевого рівня за місцем виявлення такої дитини користувачеві регіонального рівня за місцем походження дитини. Користувач регіонального рівня за місцем походження внутрішньо переміщеної дитини на підставі вищезазначеного повідомлення протягом наступного робочого дня з дня його отримання вносить відповідну інформацію до її електронної облікової картки дитини;

10) внесення інформації щодо зняття дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, з відповідного обліку вноситься до обліково-статистичної картки дитини користувачем за місцем обліку дитини в день видання службою у справах дітей наказу про зняття дитини з обліку.

ВАЖЛИВО: Інформація, що міститься у електронній обліково-статистичній картці дитини відповідно до нормативно-правових актів у сфері захисту інформації та персональних даних належить до КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, що потребує захисту. Доступ до цієї конфіденційної інформації мають користувачі, які отримали право доступу, відповідно до заявки на реєстрацію користувача Єдиного банку даних та надання прав доступу до його інформаційних ресурсів.

Користувачі Єдиного банку даних на місцевому та регіональному рівні забезпечують контроль за своєчасним унесенням, поновленням, повнотою та достовірністю інформації, що вноситься до Єдиного банку даних.

Користувачі Єдиного банку даних забезпечують захист інформації та є відповідальними відповідно до вимог законодавства у сфері захисту інформації та персональних даних.

Інформацію взято з публічної сторінки у Facebook Служби у справах дітей Івано-Франківської РДА 

https://www.facebook.com/ifrdassd/


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь